Menu

Duyurular


Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 20.1 / 299-253 = 07/04/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 07/04/2017 tarih ve 1359-262/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan tarafından hazırlanan "Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 07.04.2017 tarihli ve 30031 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Bu yönetmelik ile; 6/10/2010 tarihli ve 27721 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Atıkların Yakılmasına İlişkin Yönetmeliğin maddeleri aşağıdaki(Ek-1) şekilde değiştirilmiştir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Yönetim Kurulu

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz