Menu

Duyurular


Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği

SİRKÜLER NO:20.1 / 704-565 = 13/11/2008

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 11/11/2008 tarih ve 5477-516/2008 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 06.11.2008 tarihli ve 513 / 44401 sayılı yazısı

 

Çevre ve Orman Bakanlığı’nca hazırlanan “Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği”  21.01.2004 tarihli ve 25353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış ancak yaşanan sıkıntılar ve 75/439 EC sayılı Atık Yağ Direktifine tam uyum sağlaması amacıyla revize edilerek, 30.07.2008 tarihli ve 26952 sayılı Resmi Gazete’de yeniden yayımlanmıştır. Yeni Yönetmelikte yapılan değişiklikler Ek’te sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

Ek: İlgi Yönetmeliğe ait değişiklikler

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz