Menu

Duyurular


Asya Armatörler Formu’nun (ASF) Adının Değiştirilmesi

SİRKÜLER NO: 12.3  / 420-350 = 27/05/2016       

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 26/05/2016 tarih ve 2149-410/2016 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (ICS) alınan 24.05.2016 tarih ve ICS(16)24 sayılı yazı ve eki Asya Armatörler Birliği (ASA) Basın Bildirisine   atfen;

Asya Armatörler Forumu'nun (ASF) adının Asya Armatörler Birliği (ASA) olarak değiştirilmiş olduğuna işaret edilmektedir.
 
Şanghay, Çin'de 19 Mayıs 2016 tarihinde yapılan Asya Armatörler Forumu'nun 25inci Yıllık Genel Kurul Toplantısında ASF'nin resmi adının Asya Armatörler Birliği olarak değiştirilmesinin kararlaştırıldığına ICS Üyelerinin dikkati çekilmiştir.  İlgi yazı Ekindeki "Tek Asya, Tek Ses" başlıklı,  20 Mayıs 2016 tarihli ASA Basın Bildirinde aşağıdaki bilgiler verilmektedir:
 
"Seçkin Asya gemi sahipleri çıkar guruplarının katıldığı, Asya Armatörler Forum'unun Şanghay'da, 19 Mayıs 2016 tarihinde yapılan 25inci Yıllık Genel Kurul Toplantısına 170'den fazla delege katılmıştır.

ASF'nin şimdiki yapısını daha iyi yansıtmak için yeni bir ismin, Asya Armatörler Birliği (ASA – Asian Shipowners' Association) isminin kabul edilmesi kararlaştırılmıştır. 
 
ASA, denizciliği etkileyen sorunlarda birleşik bir Asya sesi sağlamayı ve üyelerinin çıkarını temsil etmeyi taahhüt etmektedir.
 
25inci Yıllık Genel Kurul Toplantısı esnasında ortaya atılan birçok zorlu meseleden aşağıda belirtilenlere özellikle dikkat çekilmiştir: 

·         Gelecekte Panama ve Süveyş Kanalı geçiş ücretlerinin sabit ve şeffaf olması  ihtiyacı.
·         MV Prestige ile ilgili olarak İspanyol mahkemesinin verdiği karar ve bunun 1992 Sivil Sorumluluk Konvansiyonu (1992 Civil Liability Convention) üzerinde yapabileceği etki.
·         Malaka ve Singapur Boğazlarında deniz haydutluğu ve silahlı soygun olaylarına karşı koymak için daima uyanık olunması ihtiyacı.
·         2006 Denizcilik Çalışma Sözleşmesi'nin ( MLC – Maritime Labour Convention, 2006) yerine getirilmesinin önemi.
·         Gemi geri dönüşümü ile ilgili olarak AB limanlarına giren tüm gemiler bakımından mecburi  para toplama uygulamasının getirilmesi için AB'nin yaptığı öneri.  
 
Bu sorunlar hakkında daha fazla bilgi Toplantı Raporunda mevcuttur.

Medyanın soruları için temas edilecek kişi:
 
Mr. Harry Shin
Genel Sekreter

Asya Armatörler Birliği (ASA – Asian Shiowners' Association
Tel: (+65) 6325  4737
Email:  harryshin@asf.com.sg

Website: www.asianshipowners.org

 Asya Armatörler Birliği (ASA) Avustralya, Çin, Çin Taipeyi (Chinese Taipei), Hong Kong, Hindistan, Japonya, Kore ve ASEAN ülkeleri armatörler birliklerinden oluşan ASEAN Armatörler Birlikleri Federasyonu'nun gönüllü bir örgütüdür.  ASA'nın amaçları, Asya armatörlerinin çıkarlarını teşvik etmektir.  Yıllık ASA toplantıları arasındaki çalışmalar beş Devamlı Komite tarafından yürütülmektedir: Denizcilik Ekonomisi Gözden Geçirme Komitesi, Gemi Adamları Komitesi, Gemi Geri Dönüşüm Komitesi, Emniyetli Seyir ve Çevre Komitesi, Gemi Sigortası ve Taahhüt Komitesi.  ASA armatörlerinin ve işletmecilerinin dünya yük taşımacılığı filosunun yaklaşık %50'sini kontrol ettikleri ve işlettikleri tahmin edilmektedir."

İlgi yazı ve Eki Basın Bildirisi ilişikte sunulmuştur (Ek-1).”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
EK – 1 : İlgi Yazı ve Eki
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz