Menu

Duyurular


Amerika Deniz Ticaret Odası Mart 2016 Raporu

SİRKÜLER NO: 23.1  / 329-277 = 20/04/2016       

İlgi :İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 20/04/2016 tarih ve 1633-311/2016 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“Uluslararası Deniz Ticaret Odası'ndan (ICS) alınan 08.04.2016 tarih ve ICS(16)16 sayılı yazısına atfen;

ICS Üyeleri, Amerika Deniz Ticaret Odası'ndan (Chamber of Shipping of America - CSA) alınan, yazı Ekindeki raporu dikkate almaya davet edilmektedir. Amerika Deniz Ticaret Odası'nın en son aylık raporu özetle aşağıdaki hususları içermektedir:
 
1.      ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı (USCG), isteğe bağlı gemi akaryakıt numune alma programının 29 Şubat 2016 tarihinde başladığını duyuran 03-16 sayılı Deniz Güvenliği Bilgilendirme Bülteni'ni (MSIB) 17 Şubat 2016 tarihinde yayımlamıştır. USCG, söz konusu programın uygulanmasının deniz yakıtlarındaki mevcut % 0.1 kükürt üst limitine sağlanan uyum düzeyini belirlemekte kendilerine yardımcı olacağını ifade etmektedir. 03-16 sayılı Deniz Güvenliği Bilgilendirme Bülteni'ne üç önemli husus ilave edilmiştir. Buna göre:

·         Numune alma tamamen isteğe bağlıdır. Örneğin Kaptan bir numune vermeyi kabul edebilir ya da reddedebilir.
·         Numune veren gemiler, isteğe bağlı olarak temin ettikleri bu numunelerin daha sonra uygunsuz bulunması durumunda herhangi bir yaptırımla karşılaşmayacaktır.
·         Numuneler, geminin mürettebatı tarafından alınacak ve USCG numune alma sürecini gözlemleyecektir.
 
Bahse konu Deniz Güvenliği Bilgilendirme Bülteni her ne kadar denizcilik endüstrisine fayda sağlıyor gibi görünse de, CSA'nın USCG'yle sürdürmekte olduğu görüşmelere rağmen hala cevaplanmayan bir dizi soru bulunmaktadır. Bahse konu sorular / görüşler aşağıdaki gibidir:

·         Eğer bir gemi MARPOL Ek VI ve ABD gerekliliklerine uyum sağlıyorsa, gemide geçerli bir yakıt teslim bildirimi (Bunker Delivery Note - BDN) ve uyumluluğu gösteren bir yükleme sonrası test analizi bulunuyorsa, uyumsuz bir bulguyla sonuçlanabilecek bir numuneyi gemi neden gönüllü olarak versin?
·         Bir geminin MARPOL Ek VI ve ABD gerekliliklerine uyum sağlaması, geçerli bir yakıt teslim bildirimi bulundurması, fakat uygun olmayan yakıtı bildiren bir yükleme sonrası test analizi alması durumunda; gemi, yakıt alımının detaylarını, yükleme sonrası test analizinin bir kopyasını ve yakıt tedarikçisiyle doldurulan protesto ihbarının bir kopyasını kapsayan bilgileri ABD Çevre Koruma Dairesi'ne (Environmental Protection Agency – EPA) teslim etmelidir.
·         Eğer bir gemi ABD'ye girişten önce ECA'yla uyumlu yakıt tedarik edemiyorsa, neden uygun yakıtı bulamadığına ilişkin gerekli bilgileri içeren yakıt mevcut olmama (FONAR) bildirimini doldurmalıdır.
·         Mevcut EPA protokolü göz önünde bulundurulduğunda, gemiler analiz edildiğinde EPA'ya daha önceden bildirmiş oldukları uygunsuzluğu teyit edecek olan bir numuneyi neden teslim etmek istesinler?
·         MSIB'de bir gemi kendi isteğiyle bir numune verdiğinde USCG tarafından hiçbir yaptırım olmayacağına işaret edilirken, MSIB'nin yayımlanmasından sonra USCG ile yapılan görüşmeler, uygunsuzlukla ilgili gerçeklere bakılmaksızın, geminin ABD sularından ayrılmadan önce tutulabileceğini ve uyumlu yakıtı almaya zorlanabileceğini ortaya koymaktadır.
·         USCG, bir numune analizinin uyumsuzluğa işaret ettiği durumda, bunun USCG Güvenlik ve Hukuki Yaptırım için Deniz Bilgisi (Marine Information for Safety and Law Enforcement – MISLE) veri tabanında geminin bir sonraki ziyaretinde daha titiz bir liman devleti kontrolüyle sonuçlanabilecek bir uygunsuzluk olarak kaydedileceği sinyalini vermektedir.

Amerika Deniz Ticaret Odası, armatörlere herhangi bir fayda sağlanması durumunda dahi, yukarıda bahsedilen sorular/meseleler çözülene kadar, kapsamlı bir gözden geçirme olmaksızın isteğe bağlı numune verme programına katılmayı tavsiye etmemektedir.
 
2.      USCG'nin Atlantik Kıyısı Liman Giriş Rotası Çalışmasının (ACPARS) son raporunun CSA tarafından yapılmış bir özeti ekte yer almaktadır.

3.      1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe gireceği söylenen Kaliforniya Eyaleti Toprakları Komisyonu (California State Lands Commission – CSLC) biyolojik kirlenme mevzuatının hükümlerine ilişkin bir özet CSA Şubat Ayı Raporunda sunulmuştur. CSLC şimdi ise, söz konusu mevzuatı CSLC idari prosedür gerekliliklerini ihlal etmesi sebebiyle geri çekmiştir. Sonuç olarak, biyolojik kirlenme mevzuatı 1 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe girmeyecektir. Mevzuatın geri çekiliş bildirisinde, anılan mevzuat için görüş bildirimi sürecinin Mayıs 2016'da yeniden açılacağı belirtilmektedir.
 
4.      CSA, USCG Mevzuatının ABD Bayraklı Gemiler Üzerindeki Etkisi hakkındaki bir İncelemeyi analiz etmiştir. Söz konusu İnceleme, 2014 Deniz Taşımacılığı Yasası'nda ana hatlarıyla belirtilen gerekliliğe uygun şekilde Bilim, Teknik ve Tıp Ulusal Akademi Taşımacılık Araştırma Kurulu tarafından yürütülmektedir. İncelemenin bir özeti CSA Mart ayı raporunda yer almaktadır.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                        Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
 
EK : İlgi Yazı ve Eki
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz