Menu

Duyurular


Amerika Deniz Ticaret Odası Aralık 2014 Raporu Hk.

SİRKÜLER NO:23.1/47-44= 22/01/2015
 

 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası'ndan alınan, 22.01.2015 tarih ve 356/59-2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"ICS Üyeleri, Amerika Deniz Ticaret Odası’ndan (Chamber of Shipping of America - CSA) alınan, yazı Ekindeki raporu dikkate almaya davet edilmektedirler.
Amerika Deniz Ticaret Odası’nın en son aylık raporu ekte sunulmaktadır. Rapor aşağıdaki hususları içermektedir:
 
1.Gemi adamlarının gemide terk edilmesi, Kuzey Kutbu deniz taşımacılığı ve ulusal denizcilik stratejisi meselelerinin ele alındığı bölümler de dahil olmak üzere, ABD Sahil Güvenlik Komutanlığı (US Coast Guard – USCG) 2014 Yetkilendirme Yasasının (Authorization Act) ilgili bölümlerinin bir özeti CSA Aralık ayı Raporunda yer almaktadır. CSA, yeni programların uygulanması durumunda serbest piyasa sonuçları doğurabilecek olan Bölüm 308, 603 ve 605’e özellikle dikkat çekmektedir. (ICS Denizcilik Politikası Komitesi, 2 Şubat 2015 tarihinde gerçekleştirilecek olan bir sonraki toplantısında LNG ihracatı (ve olanak dahilinde diğerleri) üzerindeki muhtemel kısıtlamaları ele alacaktır.)
 
2.ABD Çevre Koruma Dairesi (Environmental Protection Agency – EPA), 2014 yılı Aralık ayının başında, Emisyon Kontrol Bölgeleri’nde (Emissions Control Area – ECA) kullanılan deniz yakıtlarına ilişkin bir kılavuz yayınlamıştır. Yükümlülük ve ihlal meselelerinin yanı sıra, örnekleme ve test gereklilikleri, yakıt teslim bildirimi özellikleri ve raporlama ve kayıt tutma gerekliliklerini özetleyen bir belge aşağıdaki internet bağlantısında yer almaktadır:
http://www.epa.gov/otaq/documents/oceanvessels/420b14097.pdf
 
3.EPA, 2013 Gemi Genel İzni (Vessel General Permit – VGP) Yıllık Rapor gerekliliklerini görüşmek ve yıllık raporların hazırlanması ve teslim edilmesi için EPA’nın elektronik aracının nasıl kullanılacağına dair genel bir açıklama yapmak amacıyla 7 Ocak 2015 tarihinde web tabanlı bir seminere ev sahipliği yapmıştır.
 
4.Kaliforniya Eyaleti Komisyonu (California State Lands Commission – CSLC), biyolojik kirlenme hakkında önerilen yeni taslak düzenlemeye ilişkin görüş sunması için Teknik Danışma Grubuna son bir şans vermiştir. Kaliforniya Eyaleti Komisyonu’na CSA tarafından sunulan görüşlerin bir özeti Aralık ayı Raporunda yer almaktadır"
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
Ek: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz