Menu

Duyurular


Alacak Sigortası

SİRKÜLER NO: 23.1 / 192-145 = 27/03/2020


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.03.2020 tarih ve 1075-378/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

“Hazine ve Maliye Bakanlığının "Ekonomik İstikrar Kalkanı" paketine ek olarak "Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelere Yönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i 25 Mart tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. KOBİ'lere yönelik devlet destekli ticari alacak sigortasına ilişkin 1 Nisan'da yürürlüğe girecek kararla mevcutta sadece yıllık cirosu 25 milyon lira ve altında olan kurumlara sağlanan "Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası"nın kapsamı genişletilerek yıllık cirosu 125 milyon liraya kadar olan tüm KOBİ'ler uygulamaya dahil edilmiştir.

Yeni düzenlemeye göre, ticari alacağını sigortalamak isteyen KOBİ'ye, alıcı başına 750 bin liraya kadar teminat limiti sağlanacak ve bu rakam, risk değerlendirme kriterleri dikkate alınarak artırılabilecektir.

Ticari alacaklarını sigortalamak isteyen kapsam dâhilindeki işletmeler "www.alacaksigortasi.gov.tr" üzerinden detaylı bilgilere ulaşabilecektir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz