Menu

Duyurular


Aidat Ödemeleri

SİRKÜLER NO: 23.1 / 194-147 = 27/03/2020 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 27.03.2020 tarih ve 1078-377/2020 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun kararları nedeniyle piyasalarda oluşan ekonomik daralma ve üyelerimizin mağduriyeti göz önüne alınarak, Oda ve Borsaların talepleri ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin Ticaret Bakanlığı nezdinde yapmış olduğu girişimler sonucunda, Oda ve Borsalara haziran ayında ödenmesi gereken yıllık ve munzam aidatların birinci taksitinin ödeme süresi herhangi bir gecikme zammı/faizi tahakkuk ettirilmeksizin uzatılarak, ikinci taksitle beraber ekim ayında ödenmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda, üyelerimizin odamıza haziran ayında ödemesi gereken yıllık ve munzam aidatlarının birinci taksit ödemeleri herhangi bir gecikme zammı/ faizi tahakkuk ettirilmeden ikinci taksitle birlikte ekim ayında ödenebilecektir.”

Denilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz