Menu

Duyurular


Aden Körfezi’nden Geçiş Yapan Gemilerin Alması Gereken Önlemler

SİRKÜLER NO: 13.7 / 0573-468 = 09/10/2009

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 08/10/2009 tarih ve  4322-454/2009 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ulaştırması Genel Müdürlüğü’nün 29.09.2009 tarih ve 33333 sayılı yazısına atfen;

 

Aden Körfezi’nde seyir yapacak olacak ticari gemilerin geçiş bildirimlerini, zamanında UKMTO, MSCHOA ve Denizcilik Müsteşarlığı tarafından oluşturulan https://atlantis.denizcilik.gov.tr/aden/ internet adresinde yer alan “Deniz Haydutluğu Bilgi Sistemi”ne yapmalarının gerekli olduğu bildirilmektedir. Konuyla ilgili olarak, yaşanan olaylar ve alınan dersler kapsamında deniz haydutluğuna karşı ticari gemiler ve acenteler tarafından uygulanması ihtiyaç duyulan tedbirler Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından hazırlanmış olup, Ek’te sunulmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: Deniz Haydutluğuna Karşı Alınması Gereken Tedbirler

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz