Menu

Duyurular


Açık Devre Egzoz Gazı Temizleme Sistemleri’nin Kullanımını Yasaklayan Ülkeler ve Limanlar Listesi

SİRKÜLER NO: 23.1 / 223-139 = 20/03/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 20.03.2019 tarih ve 1058-188/2019 sayılı yazısı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (ICS)’nın 15.03.2019 tarih ve MC(19)34 sayılı yazısından bahisle;

“ICS Üyelerinden, dünya çapında güncellenen “Açık Devre Egzoz Gazı Temizleme Sistemleri’nden Kaynaklanan Boşaltımı Yasaklayan Ülkeler ve Limanlar Listesi” hakkındaki bilgi yazısını, üyelerine iletmeleri ve bahse konu listenin güncellenmesi durumunda ICS Sekreteryası’nı bilgilendirmeleri hususu,”

 

Belirtilmektedir.

 

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz