Menu

Duyurular


2019 Yılı Dünya Denizcilik Günü Teması: “Denizcilik Topluluğunda Kadınların Güçlendirilmesi”

SİRKÜLER NO: 23.1 / 715-501 = 26/09/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 25.09.2019 tarih ve 3380-645/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

 

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’ndan (International Chamber of Shipping – ICS) alınan 23.09.2019 tarih ve ICS(19)21 sayılı yazısına atfen;

IMO’nun 2019 Dünya Denizcilik Günü Teması ile kadınların hâlihazırda dünya çapında denizcilik sektörüne sunduğu önemli katkılara ilişkin farkındalığı artırmayı amaçladığı ifade edilmektedir.

Söz konusu temanın, Birleşmiş Milletlerin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri uyarınca cinsiyet eşitliğinin önemine dair farkındalığı artırma ve denizcilik sektöründe kadınların önemli katkılarını vurgulama imkânı sağladığı ifade edilmektedir.

Bu kapsamda ICS’in; IMO Dünya Denizcilik Günü’nde gösterilmek üzere İngilizce, Fransızca ve İspanyolca olmak üzere üç ayrı dilde bir video yayımladığı belirtilmekte olup, bahse konu videoya aşağıda belirtilen linkler üzerinden erişilebildiği,”

https://www.youtube.com/watch?v=JgeCW9bAJP4 (İngilizce)

https://www.youtube.com/watch?v=6knyXBhzhUI (Fransızca)

https://www.youtube.com/watch?v=IdB48DmHPns (İspanyolca)

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz