Menu

Duyurular


2019 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı

SİRKÜLER NO: 13.7 / 416-274  = 28/05/2019


T.C.Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan 28.05.2019 tarih ve E.5067 sayılı yazısında;

 

“Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin sorumluluğunda düzenlenen “2019 Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı,” 21.07.2019 Pazar günü 09.00-13.00 saatleri arasında Kanlıca-Kuruçeşme (Cemal Topuz Parkı) parkurunda yapılacaktır. İstanbul Boğazı çift yönlü ve geçici olarak Uluslararası, yarışma bölgesinde ise yerel deniz trafiğine kapatılacaktır.

 

Yarışlar ile ilgili önlemlerin Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi tarafından alınması şartı ile seyir, can, mal ve çevre güvenliği çerçevesinde, bölgede seyir yapacak gemi kaptanlarının uyarılması ve yarışların denizcilere duyurulması hususu,” 

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz