Menu

Duyurular


2014/34 sayılı Genelge

SİRKÜLER NO: 8.1 / 319-267 = 14/04/2016                            

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün web sayfasında yayınlanan,“3 Seri No.lu GGT Kapsamında Duraklama ve Konaklama Tesisleri” konulu 31.12.2014 tarih ve 2014/34 sayılı genelge yürürlükten kaldırılmıştır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: İlgi Yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz