Menu

Duyurular


2014/20 Sayılı Genelge-Sözlü Beyan

SİRKÜLER NO: 8.1/ 397-258 = 22/05/2019


T.C. Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü’nce 14.05.2019 tarihinde tüm Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüklerine dağıtımlı “2014/20 Sayılı Genelge-Sözlü Beyan” konu başlıklı ilgi yazıda;

Konu hakkında, oksijen tüplerinin de 2014/20 sayılı Genelge çerçevesinde sözlü beyan formu ile beyan edilmesinin ve söz konusu eşyanın tamir veya bakımını müteakip başka bir gemiye teslim edilebilmesinin mümkün bulunduğu ve oksijen- asetilen türü tüpler olarak dikkate alınması gerektiği,

Bildirilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz