Menu

Duyurular


2009 Yılı Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitim Duyurusu

SİRKÜLER NO: 6.13 / 0547-449 = 17/09/2009


İMEAK Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 16/09/2009 tarih ve  3996 - 428/2009 sayılı sirkülerinde;

 

2009 Yılı Gemi Acenteliği Yetkili Personel Eğitimi’nin ikincisi, 16-20 Kasım 2009 tarihleri arasında Odamız Meclis Salonu’nda yapılacaktır.

 

1. Eğitime, en az lise mezunu yetkili gemi acente firmasında çalışan ve yetkili personel kimlik kartı olmayan kişiler katılabilecektir.

 

2. Eğitim, Pazartesi-Cuma günleri saat 10:00-16:00 arasında verilecek, Cumartesi günü sınav yapılacak, sınavda başarılı olanlara Denizcilik Müsteşarlığı’nca Gemi Acentesi Personeli Eğitim Sertifikası ve Gemi Acentesi Yetkili Personel Kimlik Kartı verilecektir.

 

3. Gemi Acenteleri Eğitim Yönergesi gereğince, eğitim seminerlerine devam mecburi olduğundan devamsızlığı bir günü aşan adaylar sınava giremeyecektir.

 

4. Odamızca, katılımcılarından herhangi bir eğitim ücreti alınmayacak olup, eğitim sırasında katılımcılara Gemi Acenteliği Eğitim Kitabı ve Soru Bankası dağıtılacaktır.

 

5. Eğitime katılmak isteyen ve eğitim niteliklerine haiz kişilerin ;

 

- Ek’te yer alan dilekçeyi doldurarak

 

- Öğrenim durumunu gösteren belge fotokopisi (en az lise diploması),

 

- 2 adet (4,5x6) ebadında beyaz zemin üzerine son altı ayda çekilmiş renkli fotoğraf,

 

- 1 adet nüfus cüzdan fotokopisi

 

- Denizcilik Müsteşarlığı Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğü’ne ait

  Ziraat Bankası Tandoğan Ankara Şubesi 7060454-5029 veya

  Vakıflar Bankası Emek Ankara Şubesi 7285203951 nolu hesaplardan birine sertifika  bedeli 25 TL’nin yatırıldığını gösteren banka dekontu ile birlikte en geç 06 Kasım 2009 Cuma günü mesai bitimine kadar şahsen ya da posta yoluyla Odamıza (İMEAK Deniz Ticaret Odası Meclisi Mebusan Cad. N:22 80154 Fındıklı/İSTANBUL) başvurmaları gerekmektedir.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

EK : Dilekçe Örneği (1 sayfa)

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz