Menu

Duyurular


1915 Çanakkale Köprüsü

SİRKÜLER NO: 13.7 / 701-492 = 20/09/2019


İlgi: T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı’ndan alınan 20.09.2019 tarih ve E.2630 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

Perge Denizcilik ve Gemi Acenteliği Ltd. Şti.’nin 20.09.2019/258 sayılı yazısına atfen;

“1915 Çanakkale Köprüsü projesi kapsamında 23.09.2019 tarihinde Asya kule temeli bağ kiriş montajı işleminin hava müsadeli olarak yapılmasının planlandığı bildirilmiştir. Bahse konu operasyon için 22.09.2019 günü projede çalışmakta olan TAKLIFT-4 isimli yüzer vinç ile SAPPHIRE isimli römorkörün operasyon bölgesine demirleyeceği, operasyon çalışma limitinin 0,2 metre dalga boyunu öngörmesi nedeniyle 23.09.2019 günü saat 07.00 ile 22.00 saatleri arasında kule temelleri bölgesinde gemi olmayacak şekilde planlama yapılması istenmiştir.

Bu kapsamda, Asya kule bağ kirişi montajı operasyonunun 23.09.2019 günü saat 07.00’da başlayacağı ve 22.00’da bitirilmesi öngörüldüğü ve 0,2 metre dalga boyu şartının bulunması nedeniyle çalışmalarda herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için belirtilen saatlerde çalışma bölgesinde gemi olmayacak şekilde Çanakkale Boğazının her iki yönden gemi trafiğine kapatılması uygun görüldüğü”

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz