Menu

Duyurular


1915 Çanakkale Köprüsü

SİRKÜLER NO: 13.7  / 623-436 = 21/08/2019


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 21.08.2019 tarih ve 3016-550/2019 sayılı yazısı.

 

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda;

           

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Çanakkale Liman Başkanlığı’nın 20.08.2019 tarih ve E.2303 sayılı yazısından bahisle;

 

"Perge Denizcilik ve Gemi Acenteliği Ltd. Şti’nin 20.08.2019 tarihli ve 239 sayılı yazısından bahisle, 1915 Çanakkale Köprüsü projesi çalışmaları kapsamında, 21.08.2019 tarihinde "Asya Kuzey Kule Blok 1" montajı yapılacağının bildirildiği, ilk blok montajının betondan çeliğe ilk geçiş olması ve çelik bloğun 208 adet ankarajın içine oturması gerektiği için minimum dalga etkisiyle çalışılması gerektiği ifade edilerek, 21.08.2019 tarihinde 07:00 ile 14:00 saatleri arasında Asya Kule Temeli şamandıralar bölgesinde güney-kuzey yönlü trafik hattında gemi trafiği olmayacak şekilde planlama yapılmasının istendiği,

1915 Çanakkale Köprüsü inşa faaliyetlerinde herhangi bir aksaklığa mahal vermemek adına 21.08.2019 günü saat 07:00 ile14:00 arasında Asya Kule Temeli şamandıralar bölgesinde güney-kuzey yönlü trafik hattında gemi olmayacak şekilde tek yönlü gemi trafiğinin askıya alınacağı,”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz