Menu

Duyurular


10. Ulaştırma Şurası “Hedef 2023”

SİRKÜLER NO: 12.3 / 0555-454 = 25/09/2009


İMEAK Bölgeleri Deniz Ticaret Odası’ndan alınan, 23/09/2009 tarih ve  4052 - 433/2009 sayılı sirkülerinde;

 

“Ulaşım ve iletişim sektörlerinde Ülkemizin Avrupa Birliği ve uluslararası sistemlere ve platformlara entegrasyonun sağlanması, rekabet gücünün artırılması, iletişim sektöründeki, teknolojik gelişmeler, rekabet, kalite, fiyat gibi konular başta olmak üzere sektörlerin sorunlarının konunun uzmanları tarafından tartışılıp, her iki sektörde de geleceğe yönelik projeksiyonların daha sağlıklı yapılmasına imkan sağlanması amacıyla Ulaştırma Bakanlığı koordinatörlüğünde 27 Eylül 2009 tarihinde saat 19.30 da gerçekleşecek olan Resepsiyonu müteakip 28 Eylül- 01 Ekim 2009 tarihleri arasında İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde 10’ncu Ulaştırma Şurası gerçekleştirilecektir.

 

10’ncu Ulaştırma Şurası’nda, ulaşım ve iletişim sektörlerinde, kamu kurum ve kuruluşlarından, üniversitelerden, özel sektör temsilcilerinden ve sivil toplum örgütlerinden yerli ve yabancı uzmanların katılımıyla mevcut durum tespiti yapılacak, yaşanan sorunlar incelenecek ve ortak aklı kullanarak sorunlara kalıcı çözümler bulunması amaçlanmaktadır.

 

Taslak Programı Ek’de yer almakta olan 10’ncu Ulaştırma Şurası ile ilgili ayrıntılı bilgi http://www.ulastirmasurasi.org adresinde bulunmakta olup katılımcı olarak katılmak isteyen üyelerimizin aynı web adresinde bulunan Kayıt Formunu online olarak doldurmaları gerekmektedir.  (online kayıt: http://www.ulastirmasurasi.org/tr/nopanel_code.html)”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

Ek: Taslak Program (Deniz Yolları 5 syf)

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz