Menu

Duyurular


Türkiye’nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması

SİRKÜLER NO: 23.1  / 865-700 = 22/11/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/11/2016 tarih ve 4403-768/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“(a)T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü’nün 01/11/2016 tarih ve 193937 sayılı yazısı.

(b)Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan 10.10.2016 tarihli ve 176-2864 sayılı yazısına atfen;

 

"Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması" ile Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ve Ekonomi Bakanlığı tarafından sınıflandırılmış hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların 2015 yılında gerçekleştirdikleri hizmet ihracatı ile sınırlanarak kamuoyunun bilgisine sunulacağı,

 

TİM tarafından bu yıl ilk defa hizmet ihracatçı firmalarının katılımları ile başlatılan bahse konu araştırmanın, 2023 hedefleri doğrultusunda Türk hizmet sektörünün gelişiminin görülmesine, potansiyelinin ortaya çıkarılmasına katkıda bulunacağı,

"Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçı Firması Araştırması" başvurularının http://www.tim.org.tr/tr/500.html adresinden, çok kısa bir sürede ücretsiz gerçekleştirilebileceği,

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek 1: İlgi Yazı

Ek 2: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

         Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü Yazısı

Ek 3: Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Yazısı ve Eki

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz