Menu

Duyurular


Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

SİRKÜLER NO: 11.6 / 301-255  = 10/04/2017


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca, 08 Nisan 2017 tarih ve 30032 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan, “Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

                                                                                                      Yönetim Kurulu

 

 

 

Ek: İlgi Yönetmelik


Dağıtım: Tüm üyelerimiz