Menu

Duyurular


Fırtına Uyarısı

SİRKÜLER NO: 13.7  / 786-635  = 27/10/2016


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Yalova Liman Başkanlığı’ndan alınan, 27/10/2016 tarih ve 40163385-145.99/E.1262 sayılı “Fırtına Uyarısı” konulu yazısında;“27.10.2016 tarihinden itibaren kuzey - doğu yönlü kuvvetli rüzgarların oluşabileceği bilgisi alınmış olup, konu ile ilgili olarak gerekli önlemlerin alınması, kuvvetli rüzgarların denizde seyir, can, mal ve çevre emniyetini tehlikeye düşürebileceği dikkate alınarak, iskele/rıhtım/havuzlarda bulunan gemilere yönelik emniyet tedbirlerinin arttırılması (halat sayısının arttırılması, gemilerin sürekli gözlemlenmesi, römorkör desteği istenmesi, rüzgar etkisine maruz kalmayacak şekilde gemilerin bağlanması, makineden yoksun olan gemi ve deniz araçlarının korunaklı rıhtımlara aborda edilmesi, deniz/havaya açık yanaşma yerlerinde kıçtankara gemi bağlanmaması vs…), rüzgar etkisine maruz kalabilecek yüzeyi bulunan ekipmanlarının sabitlenmesine yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve sahada çalışan personellere gerekli uyarıların yapılması, yukarıda belirtilen hususlara kış/fırtına sezonu boyunca dikkat edilmesi hususunda gereğini rica ederim.”

Bildirilmekte olup ilgi yazı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz