Menu

Duyurular


“Navlun ve Yükleme Masrafları Uyarısı” hk.

SİRKÜLER NO: 10.1 / 707-496 =  22/11/2012

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 16/11/2012 tarih ve  4402-564 /2012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Gemi Brokerleri Derneği’nin 09.11.2012 tarihli e –posta yazısına atfen;

    

Gemi Brokerleri Derneği’nin 04.10.2012 tarihinde Üyelerine duyurmuş olduğu, navlun ve yükleme masraflarının şaibeli transferleri ile ilgili uyarı yazısının üyelerimize duyurulması talep edilmektedir.”

 

Denilmekte olup, ilgi yazı ekte sunulmaktadır.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: İlgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz