Menu

Duyurular


“Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usulu ve Esaslar Hakkında

SİRKÜLER NO: 23.1 / 0268-206 = 14/05/2010

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 13/05/2010 tarih ve  2248-249/2010 sayılı sirküleri.

 

İlgi sirküler ile;

 

“Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar” 13.05.2010  ve 27580 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.”

 

Denilmektedir.

 

Söz konusu Bakanlar Kurulu Kararı ek’de sunulmakta olup,  Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

Recep Düzgit

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: Kredi Garanti Kurumlarına Sağlanacak Hazine

      Desteğine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Kararda

      Değişiklik Yapılmasına Dair Karar

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz