Menu

Duyurular


“Kocaeli Genelinde Gemi ve Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi ile Deniz Yüzey Temizliği Hizmeti İşi”

SİRKÜLER NO: 20.1  / 870-705 = 23/11/2016 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.11.2016 tarih ve 4402-767/2016 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından; "Kocaeli Genelinde Gemi ve Deniz Araçlarının Atıklarının Alınması ve Atık Kabul Tesisinin İşletilmesi ile Deniz Yüzey Temizliği Hizmeti İşi" yaptırılacağı, 22.11.2016 Tarih ve 29896 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Söz konusu ilan Odamızın web sayfasında "www.denizticaretodasi.org.tr" adresinde "Genel" ve "Ticari Duyurular" bölümlerinde yayımlanmaktadır.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz