Menu

Duyurular


‘‘Akreditif, Standby ve Garantilerde Rezerv Konuları Eğitimi’’ Semineri Hk.

SİRKÜLER NO: 12.2 / 666-563 = 21/10/2015
 
 
İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 20/10/2015 tarih ve 4103-749/2015 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
“Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası (ICC)'nın 19.10.2015 tarihli bila  sayılı e-posta yazısına atfen;
       
Türkiye Milletlerarası Ticaret Odası tarafından 28-29 Kasım 2015 tarihlerinde TOBB İstanbul Hizmet Binası, Harman Sokak No: 10 34394 Esentepe/Şişli/ İstanbul'da ''Akreditif, Standby ve Garantilerde Rezerv Konuları Eğitimi'' semineri düzenleneceği ve katılım ücretinin ICC Üyeleri için 550 TL, diğer katılımcılar için 650 TL olduğu belirtilmektedir. Seminere katılmayı arzu eden kişilerin ilişikte yer alan kayıt formunu doldurarak en geç Pazartesi, 23 Kasım 2015 tarihine kadar Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) Türkiye Milli Komitesi'ne faks (0 312 219 42 58) veya e-posta (icc-tr@tobb.org.tr) ile göndermeleri istenmektedir.
 
Seminere ilişkin detaylar, eğitim programı ve kayıt formu ek'te sunulmuştur.”
 
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: Duyuru metni ve eğitim programı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz