Menu
 • slidebg1
  Geleneksel Özlem Yemeği 2019
  117. Yılımızda Geleneksel Özlem Yemeğimiz Değerli Üyelerimiz ve Davetlilerimizin katılımı ile gerçekleşmiştir.
 • slidebg1
  SeaNews Turkey
  VDAD: Türk Denizciliğinde 115 Yıl
 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  118 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  110'un Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • 2021 Yılı Giriş Kartları Başvuruları

  23.10.2020

  SİRKÜLER NO: 8.7 / 787-636 = 23/10/2020 T.C.İstanbul Valiliği Karaköy Limanı Mülki İdare Amirliği’nin 23.10.2020 tarih E-29196050-153-499 sayılı 2021 Yılı GirişKartları Başvuruları konulu yazısı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGenel SekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • BALTIC EXCHANGE WEEKLY FREIGHT MARKET REPORTS WEEK 43

  23.10.2020

  SİRKÜLER NO: 6.12 /786-635 = 23/10/2020Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 23.10.2020tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen; “BALTICEXCHANGE WEEKLY FREIGHT MARKET REPORTS WEEK 43” hakkındaki yazı ekte sunulmaktadır.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUGenel SekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • ECASBA SURVEY - ELECTRONIC CONTAINER RELEASE

  23.10.2020

  SİRKÜLER NO: 6.12 /785-634= 23/10/2020Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan 23.10.2020tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajı aşağıdaki gibidir.Dear All,Following the email from Jonathan below, I would like to remind you ofthe attached survey issued on behalf of our members from Denmark. To datewe have received responses from Croatia, Germany, Hungary, Portugal andSpain. The closing date for this survey is Wednesday 28thOctober and further responses would be appreciated by then.Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz. Saygılarımızla,Vapur Donatanları ve Acenteleri DerneğiEmin EMİNOĞLUG Devamı

 • Gemi Acenteliği Eğitim Seminerinin Zoom Üzerinden Yapılacağı

  23.10.2020

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 784-633= 23/10/2020İlgi: Mersin Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.10.2020tarih ve 2.263/1183/2020 sayılı yazısı. Mersin Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;İlgi : (a) 14.10.2020 tarih ve 1161 sayılıyazımız.(b) T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik GenelMüdürlüğü'nün 16.10.2020 tarih ve 57686 sayılı yazısı.Malumları olduğu üzere, Odamız tarafından 23-27 Kasım 2020tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Gemi Acenteliği Eğitim Seminerinin,koronavirüs tedbirleri kapsamında yayınlanan 02.10.2020 tarih ve 16230 sayılıİçişleri Bakanlığı'nın Genelgesi kapsamında iptal Devamı

 • Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu'nun Mürettebatın Uyması Gereken COVID-19 Önlemlerine İlişkin Resmi Yazısı

  23.10.2020

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 783-632= 23/10/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.10.2020 tarihve 2838/1186/2020 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;Çin HalkCumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu tarafından İMEAK Deniz Ticaret Odası'nagönderilen 21.10.2020 tarihli Ek'te sunulan resmi yazıda, uluslararası seferyapan gemilerdeki mürettebatın COVID-19 sebebiyle Çin Halk Cumhuriyetilimanlarına girişlerinde uymaları gerekli hususları içeren duyurununpaylaşıldığı bildirilmektedir.Söz konusu duyurunun uluslararası sefer yapan gemilerde görevlimürettebatın sağlığını korum Devamı

 • Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı

  23.10.2020

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 782-631= 23/10/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.10.2020 tarihve 2836/1183/2020 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;TicaretBakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü'ncetüm Gümrük ve Dış Ticaret BölgeMüdürlüklerine dağıtımlı Posta veHızlı Kargo Taşımacılığı konulu 2020/25sayılı Genelge yayımlanmıştır.Söz konusu Genelge ile2009/15481 sayılı Gümrük Kanunun BazıMaddelerinin Uygulaması Hakkındaki Kararın posta ve hızlı kargo taşımacılığıyoluyla gelen eşyaya uygulanacak işlemlerde ve uygulamada yol gösterici olan,2014/7 sayılı Genelge yürürl Devamı

 • Yasadışı Düzenlenen Endonezya Sertifika ve Diplomaları

  23.10.2020

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 781-630= 23/10/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.10.2020 tarihve 2832/1184/2020 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;UluslararasıDeniz Ticaret Odası (ICS) tarafından gönderilen 19 Ekim 2020 tarih ve MT(20)16sayılı Ek'te sunulan yazıda, Endonezya Deniz Taşımacılığı Genel Müdürlüğü'nünyasadışı gemi insanı diploma ve sertifikalarının kullanımı konusundayayımladığı sirkülere yer verilmektedir.Bahse konu sirkülerde; Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme veVardiya Tutma Standartları Uluslararası Sözleşmesinin (STCW 78) yürürlüğegirdiği Devamı

 • Limanlarda Tıbbi Erişimin Kabul Edilmediği Durumlara İlişkin Bilgi Sağlanması

  22.10.2020

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 779-628= 22/10/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.10.2020 tarihve 2824/1182/2020 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;Uluslararası DenizTicaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından gönderilen20.10.2020 tarihli Ek’te sunulan yazıda;ICS tarafından,Uluslararası Limanlar (International Ports) tarafından tıbbi tedavinin kabuledilmediği vakaların ayrıntılarını belirlemek ve Ekim ayının sonuna kadarUluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO),Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Devamı

 • İMEAK DTO Ekim 2020 AB Bülteni

  22.10.2020

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 778-627 = 22/10/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22.10.2020 tarihve 2827/1181/2020 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;Avrupa'da denizcilik sektöründe meydana gelen güncelgelişmelere ilişkin çeşitli kaynaklardan derlenen haberler bilgilendirmeamacıyla aşağıda sunulmaktadır. 1- 2020 Mavi Ekonomi Raporu, Avrupa Birliği’ninsürdürülebilirliğe ilişkin yaptığı gelişmeleri ele alıyor.Avrupa Birliği okyanusların ve kıyı kaynaklarınınsürdürülebilir olmasını sağlama amacının yanı sıra, sürdürülebilir bir MaviEkonomi ortaya koymaya yön Devamı

 • Ekonomik Tarife Sorunları Grubu (ETSG) Sektör Duyurusu

  22.10.2020

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 777-626= 22/10/2020İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 21.10.2020 tarihve 2818/1179/2020 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;TürkiyeOdalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafındangönderilen 20Ekim 2020tarihli e-posta yazısında,Ticaret Bakanlığı tarafından sanayicimizinihtiyaç duyduğuhammadde ve yarı mamul niteliğindeki sanayi ürünlerineilişkinher yıl 1 Ocak ve 1 Temmuz tarihlerinde yürürlüğe girecek şekilde yapılanaskıya alma, üretimi tüketimi karşılamayan ürünlerde ise kota başvurularınınülkemiz temsilcilerinin de yer aldığı bir toplantıda Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı