Menu
 • slidebg1
  GELENEKSEL ÖZLEM YEMEĞİ
  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği Geleneksel Özlem Yemeği düzenlenmiştir...

 • slidebg1
  Vapur Donatanları
  ve Acenteleri Derneği
  Üyelerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretiyoruz.
 • slidebg1
  117 Yıllık Süreklilik
  Derneğimiz Faaliyetini Sürdüren En Eski Derneklerden Biridir.
 • slidebg1
  120'in Üzerinde Aktif Üye
  Üyelerimizin aktif katılımları ile her geçen gün büyümekteyiz.
 • Çanakkale Boğazı

  16.09.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 690-484= 16/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.09.2019 tarihve 3279-615/2019 sayılı yazısı. İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda;“16.09.2019 tarihi saat 07.00 ile 20.00 saatleri arasında köprüçalışması nedeniyle Çanakkale Boğazı’nın çift yönlü olarak trafiğekapatılacağı, öğrenilmiştir.”Denilmektedir.Sayın Üyelerimizinbilgilerine rica ederiz.Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri DerneğiEminEMİNOĞLUGenelSekreterEk:İlgi YazıDağıtım: Tümüyelerimiz Devamı

 • Alacak Sigortası

  16.09.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 689-483 = 16/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.09.2019 tarihve 3247-612/2019 sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; Türkiye Odalar veBorsalar Birliği’nin 07.09.2019 tarih ve 9017 sayılı yazısına atfen; “KOBİ'lerimizin öngörülmeyen tahsilât problemlerine karşı korunmasıyoluyla finansal yapılarının güçlendirilmesi, böylece asıl faaliyet alanlarınaodaklanmalarını amaçlayan “KOBİ'lereYönelik Devlet Destekli Ticari Alacak Sigortası” hakkındabilgi verilerek, konu hakkında Üyelerimizin bilgilendirilmesinin 16.04.2019tarih ve 4214 sayı Devamı

 • BIMCO Eğitim Semineri, 30 Ekim 2019, İstanbul

  16.09.2019

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 688-482 = 16/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 13.09.2019 tarihve 3153-587/2019 sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; Baltık veUluslararası Denizcilik Konseyi’nin (The Baltic and International MaritimeCouncil BIMCO) 27.08.2019 tarihli e-posta mesajına atfen; “BIMCO Eğitim Semineri 30 Ekim 2019 tarihinde Odamız MeclisSalonunda gerçekleştirilecektir. Söz konusu eğitim seminerinin başlıca gündemmaddeleri arasında; uygun olmayan yakıtın taşınmasına ilişkin yasağın pratikteuygulanması, BIMCO tarafından yakıta ilişkin yayımlanan maddel Devamı

 • FONASBA “New ConTex Commentary 2019 Week 37”

  13.09.2019

  SİRKÜLER NO: 6.12 / 687-481= 13/09/2019Üyesi bulunduğumuz FONASBA' dan13.09.2019 tarihinde almış olduğumuz e- posta mesajında gönderilen;  “NewConTex Commentary 2019 Week 37” hakkındaki bilgi yazısı ektesunulmaktadır.  Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.   Saygılarımızla,VapurDonatanları ve Acenteleri Derneği    EminEMİNOĞLUGenelSekreterEk: İlgi YazıDağıtım: Tüm üyelerimiz Devamı

 • Türkiye – İran Gümrük İdareleri Başkanları Toplantısı

  13.09.2019

  SİRKÜLER NO: 12.3 / 686-480 = 13/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.09.2019 tarihve 3239-608/2019 sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; Türkiye Odalar veBorsalar Birliği’nin (TOBB) 09.09.2019 tarih ve 9045 sayılı yazısına atfen; “Ticaret Bakanlığı ile İran Gümrük İdaresi arasında “7. Dönem Gümrük İdareleri BaşkanlarıToplantısı”nın, 2 Ekim 2019 tarihinde Tahran’dagerçekleştirilmesinin planladığı bildirilmekte olup, söz konusu toplantıdafaydalanmak üzere TOBB tarafından hazırlanacak güncel bilgi notuna ihtiyaçduyulduğu belirtilmektedir.Sözkonusu hus Devamı

 • Vize, Çalışma İzni ve Oturma İzni Zorlukları

  13.09.2019

  SİRKÜLER NO: 23.1 / 685-479= 13/09/2019 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.09.2019 tarihve 3238-607/2019 sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; Türkiye Odalar veBorsalar Birliği’nin (TOBB) 07.09.2019 tarih ve 9014 sayılı yazısına atfen; “Dünya Ticaret Örgütü bünyesinde Türkiye’ye sunulması planlanan biröneri kapsamında Türk iş insanlarının vize, çalışma ve oturma izinleri ileilgili olarak yaşadıkları zorluklara ilişkin bilgilerin derlenmesine ihtiyaçduyulduğu bildirilmektedir.Sözkonusu hususa ilişkin bilgilerin ve TOBB internet sayfasında (www.tobb.org.tr Devamı

 • Türkiye Tarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim Uygulamalarından Yararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmeliğin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

  13.09.2019

  SİRKÜLER NO: 11.5 / 684-478 = 13/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 12.09.2019 tarih ve 3234-606/2019sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; “23.06.2018 tarihli ve 30457 mükerrer sayılı Resmî Gazete’deyayımlanan ve 01.09.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren TürkiyeTarafından Tek Taraflı Olarak Tanınan Tercihli Rejim UygulamalarındanYararlanacak Eşyanın Menşeinin Tespitine İlişkin Yönetmelik 11.09.2019 tarih ve30885 sayılı Resmi Gazete ile yürürlükten kaldırıldığı,”Belirtilmektedir.   SayınÜyelerimizin bilgilerine rica ederiz.     Saygılarımızla, Devamı

 • Batı Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

  13.09.2019

  SİRKÜLER NO: 11.5 / 683-477 = 13/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’nın 12.09.2019 tarih ve 3233-605/2019sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; “01.09.2019 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe giren BatıBalkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticarette Eşyanın Tercihli MenşeininTespiti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, 11 Eylül2019 tarih ve 30885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.Yapılandeğişiklikle 19.07.2009 tarihli ve 27293 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan BatıBalkan Menşe Kümülasyon Sistemi Kapsamı Ticare Devamı

 • Japon Gemi Makine ve Ekipman Birliği Semineri, 25 Eylül 2019 İstanbul Marriott Hotel Asia

  13.09.2019

  SİRKÜLER NO: 12.2 / 681-476 = 12/09/2019İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11.09.2019 tarihve 3241-609/2019 sayılı yazısı.  İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgiyazıda; Japon Gemi Makine veEkipman Birliği (JSMEA)’nin 05.09.2019 tarihli bila sayılı yazısına atfen; “Japon Gemi Makine ve Ekipman Birliği (JSMEA) tarafından gönderilenilgi yazıda, JSMEA Türkiye Seminerinin 25 Eylül 2019 tarihinde 13.00-20.00 saatleri arasındaİstanbul Marriott Hotel Asia’da gerçekleştirileceğibildirilmektedir.Yüksekkalitede her çeşit gemi makine ve ekipmanı üreticisini ve ticaret şirketlerinikapsayan ya Devamı

 • Hava Muhalefeti

  12.09.2019

  SİRKÜLER NO: 13.7 / 680-475 = 12/09/2019Ulaştırmave Altyapı Bakanlığı Kocaeli Liman Başkanlığı’ndan alınan 12.09.2019 tarihlie-posta mesajında;“Bu gece saatlerinden itibaren Marmarabölgesinde kuvvetli ve hamleli olarak fırtına (50-80 km/saat) beklendiğinden,·Fırtınaihbarının tüm bağlılarınıza, gemi kaptanlıklarına ve tüm birimlerinizeiletilmesi, ·TümLiman tesislerinde bulunan özellikle kıçtan kara yanaşma yapılan kıyıtesislerindeki gemilerin kaptanlarının uyarılması, gemi bağlama halatlarınınkuvvetlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması, ·Sıvıyük elleçleme yapılan kıyı tesislerinde bulunan Devamı


ÖNEMLİ DUYURULAR İÇİN TIKLAYINIZ

DERNEĞİMİZ HAKKINDA

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği, 6 Kasım 1902 tarihinde İstanbul Yabancı Gemi Şirketleri Deniz Ticaret Odası adı ile bu 1890 lı yıllarda artmaya başlayan yolcu ve yük taşımacılığının artış ile başlayan sorunlarını birlik içinde çözmek amacı ile kurulmuştur.

Devamını Oku
Ataturk

KURUMLAR

 • T.C. Ticaret Bakanlığı
 • Deniz Ticaret Odası
 • FONASBA
 • T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı