Menu

Önemli Duyurular


Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı


 SİRKÜLER NO: 13.4  / 566-443 = 02/08/2018


Türk Boğazları’nda seyir, can,mal ve çevre emniyetini arttırmak amacıyla  deniz trafik düzenlenmesini gerçekleştirmek için yayınlanan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü’nün uygulanmasında açıklayıcı ve detaylandırıcı bir rehber olarak hazırlanan Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı 01.08.2018 tarihinde Makam Olur’u ile revize edilmiş bulunmaktadır. Konu talimatın 06.07.2018 tarihinde onaylanmış bulunan talimatla aralarında bazı önemli değişiklikler yapılmıştır. Konu Uygulama Talimatı ekte dikkatlerinize sunulmakta olup 01.09.2018 tarihinde yürürlüğe girecektir.

 Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

  Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

  

Emin EMİNOĞLU

 

   Genel Sekreter

 

 Ek:Revize edilen Türk Boğazları Deniz Trafik Düzeni Tüzüğü Uygulama Talimatı

 

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz