Menu

Duyurular


Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı:2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2017/2)


SİRKÜLER NO: 23.1  / 37-33 = 11/01/2017


 İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 11/01/2017 tarih ve 139-36/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2017/2) 11.01.2017 tarih ve 29945 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 6 ncı maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Zorunlu karşılık oranları yabancı para yükümlülükler için aşağıdaki gibidir:

Mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç)

a) Vadesiz, ihbarlı, 1 aya kadar, 3 aya kadar, 6 aya kadar ve 1 yıla kadar vadeli

%12

b) 1 yıl ve 1 yıldan uzun vadeli

%8

Müstakrizlerin fonları

%12

Diğer yükümlülükler (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu dâhil)

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli

%24

b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli

%19

c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli

%14

ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli

%6

d) 5 yıldan uzun vadeli

%4

 

MADDE 2 – Aynı Tebliğin geçici 6 ncı maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) 28/8/2015 tarihi itibarıyla mevcut olan mevduat/katılım fonu dışı yabancı para yükümlülükler için zorunlu karşılık oranları vadeleri sonuna kadar aşağıdaki gibidir:

a) 1 yıla kadar (1 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%19

b) 2 yıla kadar (2 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%13

c) 3 yıla kadar (3 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%7

ç) 5 yıla kadar (5 yıl dâhil) vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%6

d) 5 yıldan uzun vadeli mevduat/katılım fonu dışı yükümlülükler

%5

 

Bahse konu Tebliğin tamamı Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almakta olup, 30/12/2016 tarihinden geçerli olmak üzere yayım tarihinde yürürlüğe girmiştir.”

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı ve Tebliğ

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz