Menu

Duyurular


Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/6)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 807-690  = 29/12/2015      

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nca, 26 Aralık 2015 tarih ve 29574 sayılı  Resmi Gazete’de yayımlanan, “ Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2015/6)” ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                  Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                      Emin EMİNOĞLU
                                                                                                        Genel Sekreter
 
 
Ek 1: Tebliğ
 
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz