Menu

Duyurular


Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı: 2017/4)

SİRKÜLER NO: 11.5 / 823-627 = 08/11/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 08/11/2017 tarih ve 4251-698/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'ndan "Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sayı:2017/4)" 08.11.2017 tarih ve 30234 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

 

Söz konusu Tebliğ,

 

MADDE 1 – 25/12/2013 tarihli ve 28862 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Zorunlu Karşılıklar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2013/15)'in 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"a) En fazla yüzde 55'i; tabloda belirtilen dilimlere denk gelen karşılıkların hizalarında gösterilen katsayılar ile çarpılmak suretiyle bulunan toplam tutarı üzerinden ABD doları cinsinden,

 

İmkân Dilimleri (%)

Katsayı

0-25

1,0

25-30

1,4

30-35

1,7

35-40

2,1

40-45

2,5

45-50

2,9

50-51

3,7

51-52

3,9

52-53

4,1

53-54

4,3

54-55

4,5

 

 

 

MADDE 2 – Bu Tebliğ 3/11/2017 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı yürütür.

 

şeklinde olup, İMEAK Deniz Ticaret Odası web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr ) "Mevzuat Duyuruları" bölümünde de yer almaktadır.

 

Denilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 


Ek: İlgi Yazı


 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz