Menu

Duyurular


Zhejiang Eyaletinde Düzenlenecek Deniz İpek Yolu Forumu

SİRKÜLER NO: 12.3  / 448-350 = 01/06/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/05/2017 tarih ve 2019-371/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği(TOBB)’nin 15.05.2017 tarih ve 7889 sayılı yazısına atfen;

Şanhay Başkonsolosluğumuzdan Dışişleri Bakanlığı'na gönderilen yazıda, Zhejiang Eyaleti Ningbo Zhoushan Liman Yönetimi Başkan Yardımcısı tarafından 7 Nisan 2017 tarihinde Başkonsolosluğa bir ziyaret gerçekleştirildiği ve anılan ziyarette 11-12 Temmuz 2017 tarihlerinde "Deniz İpek Yolu Uluslararası İşbirliği Forumu" başlığıyla Ningbo Zhoushan Limanında bir etkinlik düzenleneceğinin vurgulandığı,

 

Söz konusu etkinliğin temasının "New Change in Market, New Development in Port" olarak tespit edildiği ifade edilerek resmi programa ilaveten liman idareleri ve denizcilik firmalarının ücretsiz olarak kendilerine tahsis edilen alanlarda tanıtım faaliyetleri ile ikili temaslarda bulunabileceklerinin öngörüldüğü,

Zhejiang eyaletinin 750 milyar ABD Doları ekonomik büyüklüğüyle Çin'in dördüncü en büyük eyaleti olduğu, Ningbo Zhoushan limanı kargo ve elleçleme kapasitesi ile dünyanın en büyük limanları arasında yer aldığı,  Zhejiang Eyaleti'ndeki serbest ticaret bölgesinin de petrol, doğalgaz ve emtia ticaretinde Çin'in lojistik merkezi halini almayı hedeflediği,

Denizcilikle ilgili kurumların Çinli ve Asyalı muhataplarıyla temaslarda bulunması açısından faydalı görüldüğü, 11-12 Temmuz 2017 tarihinde Ningbo Zhoushan da gerçekleştirilecek Deniz İpek Yolu Uluslararası İşbirliği Forumu' ile  ilgili bilgi notunun EK'te sunulduğu, ayrıntılı bilgi için T.C. Dışişleri Bakanlığı, İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü (Mehmet Akif ÖZYOL, aozyol@mfa.gov.tr, tel 0 312 292 10 00 ) ile irtibata geçilebileceği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz