Menu

Duyurular


Zhejiang Eyaletinde Düzenlenecek Deniz İpek Yolu Forumu

SİRKÜLER NO: 12.3 /478-372 = 16/06/2017


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12/06/2017 tarih ve 2291-416/2017 sayılı yazısı.

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 02.06.2017 tarih ve 21536506-724.01.01-E.45900 sayılı yazısına atfen;

Kuşak ve Yol Forumu kapsamında 11-12 Temmuz 2017 tarihlerinde ”Deniz İpek Yolu Uluslararası İşbirliği Forumu" başlığıyla Çin'in Ningbo Zhoushan Limanında bir etkinlik gerçekleştirileceği, teması "New Change in Market, New Development in Port" olarak belirlenen etkinliğin hedef kitlesini "Kuşak ve Yol" kapsamında yer alan ülkelerin liman idareleri, denizcilik firmaları ve ilgili kamu kurum temsilcileri oluşturmak olduğu, ayrıca, liman idareleri ile denizcilik firmalarının kendilerine tahsis edilen alanlarda ücretsiz olarak tanıtım faaliyetleri gerçekleştirebileceği,

Söz konusu etkinliğe katılım sağlanmasının, üyelerimize yeni iş olanakları ortaya çıkarması ve denizcilik ile ilgili kurumlarımızın Çin ve Asya muhataplarıyla temaslar gerçekleştirmeleri açısından faydalı olacağının değerlendirildiği,”

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz