Menu

Duyurular


Zhejiang Eyaletinde Düzenlenecek Deniz İpek Yolu Forumu

SİRKÜLER NO: 12.3  / 400-320 = 15/05/2017 


İlgi: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’nin 15.05.2017 tarih ve 0411/7889 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Dış İşleri Bakanlığı’ndan alına 07.05.2017 tarih ve 43143608-150.05-2017/12367717 sayılı yazısına atfen;

Şanhay Başkonsolosluğundan Dışişleri Bakanlığı’na gönderilen yazıda, Zhejiang Eyaleti Ningbo Zhoushan Liman Yönetimi Başkan Yardımcısı tarafından 7 Nisan 2017 tarihinde Başkonsolosluğa bir ziyaret gerçekleştirildiği ve anılan ziyarette 11-12 Temmuz 2017 tarihlerinde “Deniz İpek Yolu Uluslararası İşbirliği Forumu” başlığıyla Ningbo Zhoushan Limanında bir etkinlik düzenleneceği vurgulanmıştır.

 

Söz konusu etkinliğin temasının “New Change in Market, New Development in Port” olarak tespit edildiği ifade edilerek resmi programa ilaveten liman idareleri ve denizcilik firmalarının ücretsiz olarak kendilerine tahsis edilen alanlarda tanıtım faaliyetleri ile ikili temaslarda bulunabileceklerinin öngörüldüğü kaydedilmiştir.

 

Yazıda devamla, Zhejiang eyaletinin 750 milyar ABD Doları ekonomik büyüklüğüyle Çin’in dördüncü en büyük eyaleti olduğu, Ningbo Zhoushan limanı kargo ve elleçleme kapasitesi ile dünyanın en büyük limanları arasında yer aldığı açıklanmıştır. Zhejiang Eyaletindeki serbest ticaret bölgesinin de petrol, doğalgaz ve emtia ticaretinde Çin’in lojistik merkezi halini almayı hedeflediği belirtilmiştir.

 

Söz konusu etkinliğin firmalarımıza yeni iş olanakları yaratması ve denizcilikle ilgili kuramlarımızın Çinli ve Asyalı muhataplarıyla temaslarda bulunması açısından faydalı görüldüğü kaydedilmiştir.

 

Bilgilerinizi ve 11-12 Temmuz 2017 tarihinde Ningbo Zhoushan Limanında gerçekleştirilecek Deniz İpek/Yolu Uluslararası İşbirliği Forumu’nun ilgili üyelerinize duyurulması hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz