Menu

Duyurular


Yüzer Santral Konuşlandırılması

SİRKÜLER NO: 13.7  / 328-276 = 14/04/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 14/04/2017 tarih ve 1508-291/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’nın 14.04.2017 tarihli ve E.5135 sayılı yazısına atfen;

KARADENİZ POWERSHIP DOĞAN BEY” isimli Mobil Santral Gemisi, Yenikapı Barınağı Mendireği açığına İlgi yazı Ek’inde belirtilen koordinatlar arasına 17.04.2017 tarihinde konumlandırılacağı,                                

Seyir, can, mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere/ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması hususu,


Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz