Menu

Duyurular


Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:5449)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 262-191 = 21/04/2022 


İlgi: 20.04.2022 tarih ve 31815/2022 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’ Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi ‘’ adlı Cumhurbaşkanı kararı yazısı ekte tarafınıza sunulmuştur.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz