Menu

Duyurular


Yönetmelik Değişikleri

SİRKÜLER NO: 11.5 / 047-033 = 16/01/2019

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 16.01.2019 tarih ve 203-34/2019 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

15 Ocak 2019 tarihli ve 30656 (Mükerrer) Resmi Gazete’de aşağıdaki belirtilen Yönetmeliklerde değişiklik yayınlanmış olup,

 

Deniz Ticaret Filosunun Geliştirilmesi ve Gemi İnşa Tesislerinin Teşviki Hakkındaki Kanunun Uygulanması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Denizcilik Müsteşarlığı Tarafından Gerçekleştirilecek Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Gemi Söküm Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Gemi Teçhizatı Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Gemi ve Deniz Araçlarının İnşa, Tadilat, Bakım, Onarım ve Söküm İşlemlerinde Gazdan Arındırma Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Gemi ve Su Araçlarının İnşa, Tadilat ve Bakım-Onarım Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Gemilerin Tonilatolarını Ölçme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

Gezi Tekneleri ve Kişisel Deniz Taşıtları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

 

10.07.2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi uyarınca; genel olarak değişen kurum, kuruluş ve  Bakanlık adlarını içeren tanımlar bölümlerinde düzenlemeler yapıldığı,”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz