Menu

Duyurular


Yolcu Gemilerinin Yoğunlaştırılmış Denetimi

SİRKÜLER NO: 22.3  / 050-048 = 18/01/2013

 

İlgi: İMEAK DTO’dan alınan, 18/01/2013 tarih ve  241-40 / 2013 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 11.01.2013 tarih ve 377 sayılı yazısına atfen;

    

İstanbul, İzmit, İzmir, Antalya, Mersin, Çanakkale, Samsun, Trabzon, Tuzla, Çeşme, Marmaris, Kuşadası, Bodrum, Fethiye, Kaş, Ayvalık, Taşucu Liman Başkanlıkları ile Odamıza gönderilen İlgi yazı ile;

 

Paris Memorandumu kapsamında denetim yapan 27 ülkenin limanlarında 01.01.2013 tarihinden itibaren başlamak üzere bir yıl süre ile yolcu gemilerine yönelik yoğunlaştırılmış denetim uygulaması yapılacağı,

 

Söz konusu yoğunlaştırılmış denetim uygulaması çerçevesinde yolcu gemisi işleten firmaların konu hakkında bilgilendirilmesi, Paris MOU üyesi ülke limanlarına sefer yapacak yolcu gemilerinin bu denetimlere hazırlıklı olması gerektiği,

 

Paris MOU üyesi ülke limanlarında yapılacak olan bu denetimlere hazırlıklı olunması amacıyla; uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı tüm yolcu gemilerimize limanlarımızda yapılacak denetimlerde bu hususlara dikkat edilmesinin hem yolcu gemilerinde emniyetin arttırılması hem de yaşanabilecek tutulmaların önlenmesi açısından önem arz ettiği,

 

Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı yolcu gemilerimize yapılacak önsörvey, programdışı sörvey ve belgelendirme işlemlerinde www.parismou.org internet adresinde yayınlanan Paris Memorandumu Yolcu Gemilerinde Harmonize Doğrulama Programı’nın (HAVEP) dikkate alınması, ayrıca Ek’te de bir örneği sunulan kontrol listesinin de doldurularak kayıt altına alınması hususu istenmektedir. ”

 

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin Eminoğlu

Genel Sekreter

 

 

Ek 1: ilgi yazı

 

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz