Menu

Duyurular


YOİKK 2017-2018 Eylem Dönemi Çalışmaları

SİRKÜLER NO: 23.1  / 368-297 = 27/04/2017 

İlgi: TOBB'nin 26.04.2017 tarih ve 7012 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“-Türkiye'de Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reform Programı" çerçevesinde oluşturulan Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurumu'nun (YOİKK) Türkiye'deki yatırımlarla ilgili düzenlemeleri rasyonel hale getirmek, yatırım ortamının rekabet gücünü artıracak gerekli düzenlemeleri tespit ederek politika önerileri geliştirmek, yatırımın her safhasında, ulusal ve uluslararası yatırımcıların karşılaştığı idari engellere çözüm üretmek  amacını taşıyan bir platform olduğu, -YOİKK 2017-2018 eylem döneminde de önceki dönemlerde olduğu gibi 10 adet teknik komite ile çalışmalar yürütüleceği, TOBB bünyesinde bu kapsamda, 2017-2018 dönemine ilişkin eylem oluşturma sürecinin başlatıldığı,

 

-Yatırım ortamına ilişkin problemlerin çözüme kavuşturulduğu YOİKK platformuna 2017-2018 eylem planı döneminde taşınması istenen  önerilerilerin ekte bir örneği ve ilgili başlıklara ilişkin açıklamaları bulunan eylem öneri formatına  uygun olarak doldurularak  üzerinden en geç 05 Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar Odamıza gönderilmesi hususunda”

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz