Menu

Duyurular


Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyası (Seyir Emniyeti Konulu)

SİRKÜLER NO: 22.3  / 414-339 = 22/05/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 22/05/2017 tarih ve 1966-364/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 18.05.2107 tarih ve E.42340 sayılı yazısına atfen;

Bölgesel liman Devleti Kontrolü (PSC) memorandumları kapsamında her yıl düzenli olarak önceden belirlenen konularda yoğunlaştırılmış denetim kampanyası (CIC) düzenlendiği, bu kapsamda,        1 Eylül - 30 Kasım 2017 tarihleri arasında Paris ve Tokyo Liman Devleti Kontrolü Memorandumunda (Paris ve Tokyo MoU) seyir emniyeti kapsamında yoğunlaştırılmış denetim kampanyası gerçekleştirileceği,


Uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerin ve gemi personelinin 1 Eylül – 30 Kasım 2017 tarihleri arasında Paris ve Tokyo MoU'da gerçekleştirilecek olan denetim kampanyasına hazırlanmasını ve kampanya süresince bahse konu gemilerde herhangi bir tutulma yaşanmamasını teminen 1 Haziran – 30 Kasım 2017 tarihleri arasında uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere Liman Başkanlıkları ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından seyir emniyeti konulu yoğunlaştırılmış denetim kampanyasının uygulanacağı,


Liman Başkanlıklarında görevli gemi denetim uzmanları tarafından yapılan belgelendirme, önsörvey ve program dışı denetimlerde, bir sureti ilgi yazı Ek'inde gönderilen kontrol listesinin de doldurulacağı ve bahse konu kontrol listesinin, Elektronik Sertifika Sistemi (ESS) – Doküman – CIC – Kontrol Listesi (Dinamik Veri Girişi) kısmına girileceği, mükerrer denetimlerin önlenmesini teminen denetim raporunun bir suretinin gerektiğinde Yetkilendirilmiş Kuruluşa ibraz edilmesi için gemiye bırakılacağı, ayrıca, anılan kontrol listesine ESS üzerinden de ulaşılabileceği,


Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere gerçekleştirilecek ilk sörveyde/auditte, daha önce Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından bahse konu denetim gerçekleştirilmemiş ise Ek'te gönderilen kontrol listesine göre denetimin gerçekleştirilmesi, denetim raporunun bir suretinin gerektiğinde Liman Başkanlıklarına ibraz edilmesi için gemiye bırakılması ve denetim raporlarının analiz edilmesini teminen, denetim raporlarının her ayın sonunda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'na (psc@udhb.gov.tr adresine) gönderilmesinin gerektiği,


Konunun önemine binaen Odamız aracılığı ile konunun sektöre duyurulması ile Paris MoU, Tokyo MoU, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ve Yetkilendirilmiş Kuruluşlar tarafından yapılacak denetimlere ilişkin gerekli tedbirlerin gemi donatanları/işletmelerince alınmasının büyük önem arz ettiği,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz