Menu

Duyurular


Yoğunlaştırılmış Denetim Kampanyaları (CIC) Hk.

SİRKÜLER NO: 22.3/411-305   = 22/08/2014
 
 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 21/08/2014 tarih ve  3589-560 / 2014 sayılı yazısı.
 
İlgi yazı ile;
 
"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nden alınan 11.8.2014 tarih ve 38776 sayılı yazısına atfen ;
 
Paris ve Tokyo Liman Devleti Kontrolü Memorandumları (Mou) kapsamında, Liman Devleti Kontrolü yapan ülkelerinin limanlarında 1 Eylül – 30 Kasım 2014 tarihleri arasında “STCW Dinlenme Saatleri ile ilgili yoğunlaştırılmış denetim kampanyası” yapılacağı bilgisi verilmektedir.
 
Bu kapsamda, uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemi işleten firmaların konu hakkında bilgilendirilmesi, yurtdışı limanlarına sefer yapacak gemilerinin bu denetimlere hazırlıklı olması gerektiği, anılan limanlarda yapılacak Liman Devleti Denetimlerine hazırlıklı olunması amacıyla, ülkemiz limanlarında uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilere yapılan ön sörvey ve program dışı denetimlerde yoğunlaştırılmış denetim uygulamasına yönelik denetim yapılacağı ve bir örneği ilgi yazı Eki’nde yer alan kontrol listesinin kullanılacağı ifade edilmektedir.
 
İlgi yazı ile ayrıca, ülkemiz limanlarına sefer yapan yabancı bayraklı gemilere de, taraf olduğumuz Akdeniz ve Karadeniz Mou kapsamında yapılan Liman Devleti Kontrollerinde de STCW Dinlenme Saatleri ile ilgili yoğunlaştırılmış denetim kampanyası uygulanacağı ve denetimlerde söz konusu Memorandumların bilgi işlem merkezlerine denetim raporlarının girilmesi gerektiği."
 
Bildirilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek : İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz