Menu

Duyurular


Yıllık İşletme Cetveli

SİRKÜLER NO: 23.1  / 310-248 = 19/04/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 18/04/2018 tarih ve 1526-237/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.C. İstanbul Valiliği İl Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü’nü 06/04/2018 tarih ve 78722157-120.02.02-E.6438 sayılı yazısına atfen;

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu ve Sanayi Genel Müdürlüğünün SGM 2014/11 tebliği gereğince; Sanayi işletmelerinin bir senelik faaliyetlerini yıllık işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren dört ay içinde Bakanlıkları web sayfasında (www.sanayi.gov.tr ) bulunan "E-Hizmetler"  menüsü altında "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" bölümden kullanıcı adı ve şifresi ile 2017 yılı Yıllık İşletme Cetvelini elektronik ortamda vermesi gerektiği, ayrıca İşletmelerin 2015ve 2016 Yıllarında faaliyette olup verilmemiş Yıllık İşletme Cetvelleri var ise ivedilikle girişlerinin yapılmasının büyük önem arz ettiği bildirilmektedir.

 

2017 yılı Yıllık İşletme Cetvellerinin 30.04.2018 saat 23:59'a kadar zamanında verilmesi hususu,

 

Belirtilmektedir.


Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 


Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz