Menu

Duyurular


Yıllık İşletme Cetveli

SİRKÜLER NO: 23.1  / 173-144 = 27/02/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/02/2017 tarih ve 749-156/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“T.C. İstanbul Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün 22.02.2017 tarihli ve 78722157-120.02.02-E.5303 sayılı yazısına atfen;

6948 Sayılı Sanayi Sicil Kanunu ve Sanayi Genel Müdürlüğünün SGM 2014/11 tebliği gereğince; Sanayi işletmelerinin bir senelik faaliyetlerini yıllık işletme cetvellerinde göstermeye ve bu cetvelleri takvim senesi sonundan itibaren dört ay içinde Bakanlıkları web sayfasında (www.sanayi.gov.tr ) bulunan E-Hizmetler  menüsü altında "Sanayi Sicil Bilgi Sistemi" bölümden kullanıcı adı ve şifresi ile 2016 yılı Yıllık İşletme Cetvelini elektronik ortamda vermesi gerektiği, ayrıca İşletmelerin 2014 ve 2015 Yıllarında faaliyette olup verilmemiş Yıllık İşletme Cetvelleri var ise ivedilikle girişlerinin yapılması ile birlikte İdari Para Cezasına maruz kalmamaları için dikkat etmeleri gereken hususların:

1. İşletmelerin her takvim yılı başından itibaren 4 ay içinde bir önceki yıla ait bilgileri içeren yıllık işletme cetvelini E-Devlet kapısı veya Bakanlığımız Sanayi Sicil Bilgi Sistemi (https://sanayisicil.sanayi.gov.tr ) üzerinden elektronik ortamda vermesi, (Ceza Md.9)

2. Sanayi İşletmeleri üretim faaliyetlerine başladıktan sonra 2 (İki) ay içinde Sanayi Sicil Bilgi Sistemi'ne kayıt olması, (Ceza Md. 9)

3. Sanayi İşletmeleri; faaliyetlerine son vermeleri, ara vermeleri, yeniden üretime başlamaları, unvan, üretim konusu, işkolu ve adres değişiklik hallerini 1 (bir) ay içinde İl Müdürlüğüne bildirilmesi,(Ceza Md.9)

4. Sanayi işletmeleri almış oldukları sanayi Sicil Belgesini istenilmesi halinde görevli personele ibraz etmemesi, (Ceza Md.10)

5. Sanayi Sicil Kanununa göre istenen bilgiyi gerçeğe aykırı olarak yanlış yada eksik bildirilmemesi gerekmektedir.(Ceza Mad.11)

şeklinde olduğu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

Kenan TÜRKANTOS

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz