Menu

Duyurular


Yetkilendirme

SİRKÜLER NO: 22.4  / 418-333 = 18/05/2017 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 17/05/2017 tarih ve 1925-354/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 11.05.2107 tarih ve E.39922 sayılı yazısına atfen;

18 Ocak 2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında ilgi yazı ile;

 

  • American Bureau of Shipping (ABS) ile 26/04/2017 tarihinde, DNV GL AS (DNV-GL) ile 02/05/2017 tarihinde, Lloyd's Register Group Limited (LR) ile 05/05/2017 tarihinde Bakanlıkları arasında Yetkilendirme Protokollerinin imzalanmış olduğu ve adı geçen Yetkilendirilmiş Kuruluşların (YK) Türk Bayraklı gemilere İdare adına tüm uluslararası yasal sörveyleri ve belgelendirmeleri (Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi hariç) yapmak üzere yetkilendirildiği,

 

  • Bu bağlamda, Yetkilendirme Protokolleri imzalanan anılan YK'lerin kayıtlarında olan Türk Bayraklı gemilere düzenlenecek Denize Elverişlilik Belgesi 'nin (DEB); uluslararası sefer yapan 500 GRT üzeri gemilerde sörvey yapılmadan YK'nin düzenlemiş olduğu emniyet sertifikalarına binaen, 500 GRT altı gemiler ile ulusal sefer yapan gemilerde ise YK'nin düzenleyeceği sörvey raporuna istinaden Liman Başkanlıklarınca yayımlanacağı,

 

  • Diğer taraftan, Tonilato Belgesi'nin ise; uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerde YK'ler tarafından, ulusal sefer yapan gemilerde ise YK tarafından hazırlanan ölçüm raporuna istinaden Liman Başkanlıklarınca yayımlanacağı,

 

  • Klas kuruluşları ile anılan Yönetmelik kapsamında yetkilendirme işlemlerinin devam etmekte olduğu,

 

belirtilerek bu minvalde Yetkilendirme Protokolleri yapılan yukarıda belirtilen Yetkilendirilmiş Kuruluşların Odamızca sektöre duyurulması ve Liman Başkanlıklarınca gerekli iş ve işlemlerin bu doğrultuda yapılması hususu,

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı


Dağıtım: Tüm üyelerimiz