Menu

Duyurular


Yetkilendirme (Türk Loydu)

SİRKÜLER NO: 22.4  / 788-603 = 25/10/2017

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 24/10/2017 tarih ve 4029-670/2017 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü’nün 19.10.2017 tarih ve E.81862 sayılı yazısına atfen;

 

18 Ocak 2017 tarihli ve 29952 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği" kapsamında; 18.10.2017 tarihinde Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri A.Ş. ile UDHB  arasında Yetkilendirme Protokolü imzalandığı, adı geçen Yetkilendirilmiş Kuruluş'un (YK) Türk Bayraklı gemilere İdare adına tüm uluslararası yasal sörveyler ve belgelendirmeleri (Gemiadamı Donatımında Asgari Emniyet Belgesi hariç) yapmak üzere yetkilendirildiği,

 

Bu bağlamda, Yetkilendirme Protokolü imzalanan anılan YK'nin kayıtlarında olan Türk Bayraklı gemilere düzenlenecek Denize Elverişlilik Belgesi'nin; (DEB) uluslararası sefer yapan 500 GRT üzeri gemilerde sörvey yapılmadan YK'nin düzenlemiş olduğu emniyet sertifikalarına binaen, 500 GRT altı gemiler ile ulusal sefer yapan gemilerde ise YK'nin düzenleyeceği sörvey raporuna istinaden Liman Başkanlıklarınca yayımlanacağı,

 

Diğer taraftan, Tonilato Belgesi'nin ise; uluslararası sefer yapan Türk Bayraklı gemilerde YK tarafından, ulusal sefer yapan gemilerde ise YK tarafından hazırlanan ölçüm raporuna istinaden Liman Başkanlıklarınca yayımlanacağı,

 

 Bu itibarla, Yetkilendirme Protokolü yapılan yukarıda belirtilen YK'nin, Odamız tarafından sektöre duyurulması ve Liman Başkanlıklarınca gerekli iş ve işlemlerin bu doğrultuda yapılması istenmektedir.”

 

Denilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

                                                                                                        Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

 

Dağıtım: Tüm üyelerimiz