Menu

Duyurular


Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği (YGM) Yönetmelik Değişikliği Yürütülmesinin Durdurulması

SİRKÜLER NO: 11.5  / 474-403 = 16/07/2015
 

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği web sayfasından alınan, 14/07/2015 tarihli duyurusunda;
 
“Yürütmenin durdurulması ve İptal istemiyle Danıştay nezdinde 1 Temmuz 2015 tarihinde avukatımız aracılığıyla dava açılmış, gösterilen başarılı çalışma ve takip neticesinde çok kısa bir süre içerisinde Danıştay On Beşinci Dairesince yürütülmesinin durdurulmasına, karar verilmiştir.”
 
Denilmekte olup ilgi yazı ekte sunulmaktadır.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek 1: ilgi yazı
 
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz