Menu

Duyurular


Yetki İptali Hakkında (Bureau Veritas SA)

SİRKÜLER NO: 23.1 / 218-131 = 13/04/2023 


İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 12.04.2023 tarih ve 1107/289/2023 sayılı yazısı.

İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan ilgi yazıda; 

‘’Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün 1086132 sayılı ve bila tarihli ekli yazısında,

Danıştay 10. Daire Başkanlığının 2022/4248 Esas ve 2022/4759 Karar ile 2022/4247 Esas ve 2022/4758 Karar No.lu kararları ile, Gemiler İçin Yetkilendirilmiş Kuruluşlar Yönetmeliği kapsamında Bakanlıkları ile Bureau Veritas SA arasında imzalanan 10.03.2017 tarihli Yetki Devri Protokolü'nün iptaline karar verildiğinin bildirildiği ve bu bakımdan söz konusu kararların gereği olarak Bakanlıkları ile Bureau Veritas SA arasında 10/03/2017 tarihinde imzalanan yetki devri protokolünün iptal edilerek ilgili kuruluş tarafından düzenlenmiş tüm sertifikaların/belgelerin ilk zorunlu sörvey tarihlerine kadar geçerli olduğunun ve söz konusu protokol kapsamında hiç bir işlem yapılmaması gerektiğinin söz konusu kuruluşa iletildiği belirtilmektedir. 

Yazıda devamla, konunun önemi nedeniyle gerekli önlemlerin alınmasını teminen tüm gemi sahibi/işletmecilerin bilgilendirilmesi, söz konusu gemilerin yurt dışı/yurt içi limanlarda belgelendirme, sörvey, liman devleti denetimi, ön sörvey gibi konularda sorunlarla karşılaşmaması için gerekli tedbirlerin alınması, yapılacak iş ve işlemler için yetkilendirilmiş kuruluşlarla iş birliği içerisinde hareket edilerek gemilerin faaliyetlerinde aksamaya mahal verilmemesi istendiği,’’


Belirtilmektedir.

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

 

 

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

  

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter


 

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz