Menu

Duyurular


Yeniköy Kazıklı Feneri

SİRKÜLER NO:13.7 / 055-048 = 16/01/2017


Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı İstanbul Liman Başkanlığı’ndan alınan 16.01.2017 tarih ve 58799809-130.02.03/E.444 sayılı yazısında; 

 

“41° 07’ 30”K, 029° 04’ 28”D Koordinatlarındaki Yeniköy Kazıklı Fenerinin yerinden kopması nedeniyle aynı koordinata yeni kazıklı fener inşaatı için sondaja dayalı Zemin ve Temel Etüd Raporu hazırlanması işi amacıyla Zemin Teknik Sondaj Dubası ve Yardım 1 deniz araçları kullanılarak 20.01.2017-30.01.2017 tarihleri arasında söz konusu bölgede çalışmalar yapılacaktır.

 

Seyir, can mal ve çevre emniyetinin sağlanması bakımından konunun denizcilere / ilgililere ve gemi kaptanlarına duyurulması hususu;”

 

Belirtilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 


Ek: İlgi Yazı

 

 

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz