Menu

Duyurular


Yeni Yıl Çalışması

SİRKÜLER NO: 2.4 / 963-715  = 25/12/2018


T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü Liman ve Feribot Yönetimi Dairesi Başkanlığı Haydarpaşa Liman İşletme Müdürlüğü Operasyon Müdürlüğü’nden alınan 25.12.2018 tarih ve E.477406 sayılı yazısında;

“Yılbaşı tatili nedeniyle Limanımızda 01.01.2019 tarihinde, saat 00:00’dan 16:00’a kadar çalışma yapılmayacaktır. 01.01.2019 tarihi saat 16:00’dan 24:00’a kadar mesaili olarak çalışma yapılacağı,”

Bildirilmektedir.

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.

 

 

 

                                                                                                       Saygılarımızla,

                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

                                                                                                        Emin EMİNOĞLU

                                                                                                         Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm Üyelerimiz