Menu

Duyurular


Yemen’e Yük Taşıyan Gemiler

SİRKÜLER NO: 23.1  / 873-656 = 23/11/2018

İlgi: İMEAK Deniz Ticaret Odası’ndan alınan 23.11.2018 tarih ve 4425-695/2018 sayılı yazısı.

 

İlgi yazı ile;

 

“Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 19.11.2018 tarih ve E.86048 sayılı yazısına atfen;

 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu (ISPS Kod) kapsamında, Yemen karasularında seyir yapacak olan ve Yemen limanlarına uğrak yapacak olan gemiler için Güvenlik Seviyesi 3 olarak belirlendiği ve bu durumun 08.04.2015 tarihinde ilgililere ilan edildiği,

 

Bununla birlikte, Dışişleri Bakanlığı'nın 12.11.2018 tarihli yazısında, Riyad Büyükelçiliğinden alınan bir yazıya atfen; Yemen'deki mevcut durum çerçevesinde, son dönemde Yemen'e yük taşıyan gemilerle ilgili meydana gelen sorunlar da dikkate alındığında, deniz taşımacılığı alanında faaliyet gösteren şirketlerin; Hudeyde'de yoğunlaşan askeri operasyonları da göz önüne alarak, Yemen'e yük taşımacılığında karşılaşabilecekleri riskler ile ilgili olarak; "United Nations Verification and Inspection Mechanism for Yemen (UNVIM)" ve "Yemen'de Meşruiyeti Sağlama Koalisyonu Komutanlığı" na mensup savaş gemileriyle eşgüdüm başta olmak üzere, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirilmelerinde yarar bulunduğu hususuna değinildiği,

 

Bu bağlamda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na iletilen bildirimin önemine binaen; gemi işletmecisi kuruluşlarımız işletmesinde bulunan gemilerden, Yemen'e sefer yapan veya yapacak olanlar için; gemilerin yükü, kalkış ve varış limanı detayları gibi talep edilen bilgilerin www.vimye.org internet sitesi üzerinden online seçenek olarak https://vimye.org/clearance bulunmaktadır) yazı Ek'inde iletilen dokümanın Annex-B kısmında bulunan form (Request for Clearence) kullanılarak (https://pre.vimye.org/docs/UNVIM%20Request%20for%20Clearance%20Form.docx) UNVIM'e iletmesi E-posta: unvim@unops.org  "Fax: +253 21 35 52 41 / +45 69 80 2012, Tel: +253 77 26 14 76 +253 77 10 31 18, Uydu Tel: +882 16 52 15 20 33") gerektiği,

 

Diğer taraftan, Yemen bölgesinde bulunan veya sefer yapacak olan gemilerin; bölgede bulunduğu sürece ve sonraki varış limanına kadar OTS/AIS (LOCODE/Standard UN Location Code bilgileri kullanılacaktır) cihazlarını açık ve çalışır vaziyette bulundurmaları gerektiği,

 

Bu itibarla, Yemen bölgesinde bulunan veya Yemen'e sefer yapacak gemilere yönelik deniz güvenliği ve emniyetinin tam olarak sağlanabilmesini teminen, konunun sektöre duyurulması ve ayrıca, Ek'li dokümana https://vimye.org/doc/UNVIM%20SOPs%20English.pdf  internet adresinden ulaşılabileceğinin de bildirilmesi,”

 

Belirtilmektedir.

 

 

Sayın Üyelerimizin bilgilerine rica ederiz.

Saygılarımızla,

Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği

 

 

 

Emin EMİNOĞLU

Genel Sekreter

 

 

 

Ek: İlgi Yazı

Dağıtım: Tüm üyelerimiz