Menu

Duyurular


Yelken ve Yat Yarışları (Barbaros Kupası) Hk.

SİRKÜLER NO: 13.7/397-293   = 15/08/2014
 
 
İlgi: İMEAK DTO’ dan alınan, 15/08/2014 tarih ve  3526 -542/ 2014 sayılı yazısı.
 
 
"Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İç sular Düzenleme  Genel Müdürlüğü’nün 14.08.2014 tarih ve 12524 sayılı yazısına atfen;
 
Türkiye Yelken Federasyonu tarafından 16-17 Ağustos 2014 ile 19-22 Ağustos 2014 tarihlerinde 12:00-18:00 saatleri arasındaKalamış Koyunda yelken yarışlarının gerçekleştirileceği,
 
Seyir, can, mal ve çevre emniyetini tehlikeye düşürmemek için söz konusu bölgede seyir yapan tüm gemi ve deniz araçlarının gemi kaptanı/donatanı ve üyelerimizin uyarılması istenmektedir."
           
Denilmektedir.
 
Sayın Üyelerimizin bilgilerini rica ederiz.
 
 
                                                                                                       Saygılarımızla,
                                                                                    Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği
 
 
 
                                                                                                        Emin EMİNOĞLU
                                                                                                         Genel Sekreter
 
 
 
Ek: İlgi Yazı
 
Dağıtım: Tüm üyelerimiz